Rites of Passage

De Maagd – Menarche – Lente

De reis van de maagd is er een van ontluiken, van haarzelf vinden en haar unieke stem/bloei en ritme. Het archetype van de jeugd en gesymboliseerd door de lente, een belangrijke fase in de ontwikkeling van ons “gezonde” Ego en seksualiteit. De term maagd staat dan ook niet voor kuisheid in de rites of passage, maar voor de vrije jonge vrouw. Dit is de fase waarin een jonge vrouw normaliter op zoek gaat naar haar eigen identiteit, haar dromen, haar waarden, haar seksuele energie en haar wensen en visie voor de toekomst. Ze leert de kracht van haar eigen cyclus kennen en hoe deze is afgestemd op de natuur. In deze fase is het belangrijk dat zij de goedkeuring van haarzelf gaat vinden in haarzelf in plaats van via  anderen. En dat is waar het met heel veel vrouwen in de hedendaagse maatschappij al scheef loopt. Er wordt jonge vrouwen geleerd om hun menstruatie en wisselende stemmingen behorende bij je cyclus te verbergen, alsof het iets is om je voor te schamen, wat vervolgens leid tot schaamte voor het lichaam en een laag zelfvertrouwen. Een jonge vrouw in deze fase heeft behoefte aan mensen om haar heen die haar aanmoedigen en het geloof in haarzelf en de wijsheid van haar cyclus meegeven.

De Moeder – Matresence – Zomer

De reis van de moeder is die van het vinden van de balans tussen het zorgen voor haarzelf en het zorgen voor anderen. In de ideale situatie ontwikkelt de jonge vrouw zich van maagd in Moeder, een periode waarin ze het “gezonde ego” gaat actualiseren en op zoek gaat naar de balans tussen voor haarzelf en anderen zorgen. Om haar visie en dromen waar te maken is het van belang dat zij een sterke “Innerlijke Maagd” heeft, anders loopt zij hopeloos verloren in het zorgen voor anderen waarbij zij haar eigen bron vergeet te voeden. Door een verstoring in de eerdere ontwikkelingsfase van de Maagd waarbij zij haar eigenwaarde heeft laten afhangen van hoe anderen haar waarnamen in plaats van een sterk innerlijk gevoel van eigenwaarde en acceptatie.

Welk beeld denk je dat een moeder aan haar dochter meegeeft als zij zelf haar innerlijke Maagd niet goed heeft ontwikkeld? Ik denk dat ik daar niet dieper op in hoef te gaan, de verstoorde cyclus wordt vrolijk doorgezet en zelfs doorgegeven. Met een sterke innerlijke Maagd is de Moeder fase er een waarin het Ego op gezonde wijze wordt getemperd door  liefde, zorg en creatie. Vaak verantwoordelijk voor een nieuw leven is zij in staat om het schreeuwen van het eigen Ego te verstillen, dienstbaar te zijn, echter wel zonder haar eigen basisbehoeften en verlangens uit het oog te verliezen.

De Maga – Peri-Menopause – Herfst

De reis van de Maga of hoe we haar nu ook wel noemen; de Queen, is er een van opnieuw haar grenzen bepalen, van alchemie en haar eerder opgedane kennis en ervaring in te zetten in de maatschappij of haar gemeenschap om een beter leefklimaat te creëren voor niet alleen haarzelf maar ook voor de generaties na haar. In de Indian Summer en herfst van haar leven, draagt zij haar kroon en laat zij haar ware kleuren zien. Haar zaailingen zijn uitgegroeid en het is tijd om te oogsten. Zij voelt zich thuis in haar lijf en seksualiteit. Zij is de master over haar Ego geworden en neemt verantwoordelijkheid in het leven voor haar keuzes en overtuigingen.

Zij draagt haar kroon met trots, trots op haar bereikte doelen en overwonnen obstakels. Zij staat in haar kracht en heeft de autoriteit en soevereiniteit in haar leven geclaimd. Dit is een fase waarin zij opnieuw haar grenzen onderzoekt en neerlegt. Een tijd om de zorg voor anderen meer los te laten en meer aandacht aan haarzelf en haar eigen visie en dromen kan besteden. Haar talenten en gaven zijn tot wasdom gekomen. Dit is een enorm krachtige periode in haar leven waarin zij het centrum van haar eigen leven inneemt.

Zij heeft geleerd te communiceren vanuit compassie, maar met kracht om haar eigen behoeften en de behoeften van haar dierbaren te kunnen bewaken. Zij kijkt tevreden terug op de Moeder fase en weet dat het tijd is om nu iets meer te kunnen gaan betekenen dan voor de kleine wereld direct om haar heen. Er is rust, wijsheid en nog steeds een onmetelijk grote bron van vitaliteit en energie om haar talenten en levenservaring in te zetten en van betekenis te zijn voor haar community.

En nu de valkuil van de Maga
Als er in de Maagd en Moederfase een verstoring is opgetreden in de ontwikkeling, zal zij streven naar macht, en meer meer meer van alles willen (compensatie) tot het punt dat zij haar omgeving en hun behoeften uit het oog verliest om haar eigen gewin na te streven en andere vrouwen als een bedreiging zien.

Als zij geen gezonde ontwikkeling heeft gehad in haar Moeder fase, kan zij het gevoel hebben te zijn leeg getrokken door het overmatig zorgen en systematisch haarzelf daarbij te zijn vergeten, wat haar verbitterd en wraakzuchtig maakt waardoor zij haar woede richt op haar familie en egoïstische keuzes maakt zonder echt rekening met ze te houden. Verbitterd omdat ze de wensen/dromen van ieder om haar heen wel heeft laten uitkomen, maar die van haar niet.

Dit is dan ook niet voor niets een fase waarin veel relaties op de klippen lopen. Zij heeft soms een vileine en jaloerse houding richting andere “succesvolle” vrouwen. Gaat van afhankelijk en verzorgend naar overdreven onafhankelijk.  Zij gaat voor eigen gewin vanuit een overwegend mannelijke attitude van macht en wilskracht in plaats van authentieke en geïnspireerde vrouwelijke kracht.

De Crone – Menopause – Winter

In de winter van haar leven, kan de Crone terugkijken op een mooie reis. Het Ego geeft zich over, ze is door haar ervaringen wijs geworden, haar dromen en doelen in het leven zijn vervuld en zij heeft de rust en de wijsheid gevonden waardoor zij haar energie minder naar buiten richt en meer naar binnen. Zij reflecteert, zoekt de rust en laat anderen naar haar komen voor haar kennis, wijsheid en levenservaringen.

Nu is haar tijd om te genieten van de welverdiende rust, haar energie te sparen. Voor haar geen woest-enthousiaste ontdekkingsreizen meer, of grootse plannen en projecten. Zij denkt been there, done that, en kan tevreden terugkijken. Haar wijsheid komt door haar ervaringen, en zij die haar wijsheid zoeken, daar deelt zij haar ervaringen graag mee.

En natuurlijk is er ook voor de hedendaagse Crone een enorme valkuil, want als zij in haar Moeder en Queen fase niet heeft kunnen overgaan tot actualisatie van haar dromen, dan zal zij een onvervuld gevoel hebben. Een gapend verlangend gat in haar blijft achter, waardoor zij moeite heeft met het ouder worden, het verlies van haar jeugd, vitaliteit en energie. Het is goed mogelijk dat zij verbitterd achterblijft terwijl zij anderen de schuld geeft van het niet kunnen realiseren van haar dromen, en niet meer de vitaliteit hebben om ze alsnog te actualiseren.

Rondom iedere rite of passage zijn prachtige rituelen om ons bij deze belangrijke overgangen stil te laten staan, zodat we het oude achter ons kunnen laten en krachtig en vol vertrouwen de volgende fase in kunnen stappen.

Intimiteit met de diepere lagen van onze natuur, de verbinding met de Aarde, ervaren we direct via ons lichaam, dat is het vrouwelijke pad.