Verken je mogelijkheden

In het licht van toegenomen medicalisering en protocollering van de geboortezorg lijkt er een groeiende groep vrouwen te zijn die zich afzet tegen de gebaande reguliere zorgpaden. Deze vrouwen willen zo vrij mogelijk kunnen baren, vooral in Amerika waar thuisbevalling al vrijwel geen optie is.

Gelukkig wonen wij hier in Nederland en kunnen wij nog steeds kiezen voor een thuisbevalling waarbij je in overleg met je verloskundige ook kunt aangeven dat je graag een niet geassisteerde bevalling wilt maar dat zij bijvoorbeeld enkel op de achtergrond aanwezig is zonder de leiding te nemen in het proces maar wel standby mocht het nodig zijn. Dit kan over het algemeen bij verloskundigen die meer vanuit een holistisch perspectief werken. Maar dit zul je dan wel zelf heel duidelijk moeten communiceren.

Ieder mens heeft recht om zelf over zijn of haar lichaam te beschikken.

Alle mensen hebben mensenrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, privacy en een gelijke en respectvolle behandeling. Je zwangerschap verandert niets aan je rechten. Jij beslist autonoom over jouw lichaam. Niemand kan je namelijk dwingen om een behandeling te ondergaan, Je hebt het recht op volledige informatie over je situatie, de voorgestelde behandeling en ALLE alternatieven, Dan geef jij toestemming, of niet. Je mag ook vragen om een behandeling,

Wil je zorgverlener je niet verder wil helpen? Dan is deze verplicht om iemand te zoeken die dat wel wil.

We moeten allemaal ons onderzoek doen, zorgen voor een goede verbinding met onze hulpverleners en de keuzes maken die volgens ons het beste zijn voor onszelf en onze kinderen en vervolgens krachtig achter onze beslissingen staan.

Ik hoop oprecht dat we de geboortezorg weer echt vrouwgericht, individueel en holistisch kunnen maken, waar en hoe een vrouw ook wil bevallen en dat wij dienstbaar mogen zijn aan deze vrouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *